ПЪЛНА ПРОФИЛАКТИКА НА КВАРЦОВИ ЧАСОВНИЦИ

Като общо правило, кварцовият часовник се нуждае от пълна профилактика веднъж на всеки 3-6 години.

Извършва се следната процедура:

Предварителни операции
1. Отстраняване на верижката
2. Отваряне на корпуса
3. Диагностика на механизма
4. Контролиране функциите на механизма
5. Преценка за работата върху часовника

Операции по корпуса и верижката
6. Цялостно разглобяване на корпуса
7. Ултразвуково почистване на корпуса и верижката
8. Подмяна на всички уплътнения

Поддръжка на механизма
9. Разглобяване на механизма (махане на циферблата и стрелките)
10. Сверяване на час и дата
11. Смяна на батерията
12. Контрол на функциите на механизма
13. Цялостно сглобяване на корпуса

Качествен контрол на работата
15. Водоустойчивост според спесификациите на модела
16. Сверяване на час и дата
17. Финален контрол на механизма и всички негови функции
18. Проверка на верижката и при нужда подмяна на патентите
19. Проверка на трансперантната закопчалка
20. Финална инспекция