ПЪЛНА ПРОФИЛАКТИКА НА МЕХАНИЧНИ ЧАСОВНИЦИ

Като общо правило, механичният часовник се нуждае от пълна профилактика веднъж на всеки 3 години.

Извършва се следната програма:

Предварителни операции
1. Отстраняване на верижката
2. Отваряне на корпуса
3. Диагностика на механизма
4. Контролиране работата на механизма с тест машини
5. Контрол на функциите на механизма
6. Контрол на функциите и визуална проверка
7. Преценка за работата върху часовника

Операции по корпуса и верижката
8. Цялостно разглобяване на корпуса
9. Ултразвуково почистване на корпуса и верижката
10. Подмяна на всички уплътнения

Поддръжка на механизма
11. Демонтаж на компонентите
12. Почистване на компонентите
13. Подмяна на износените части
14. Сглобяване и смазване на компонентите на механизма
15. Регулиране на функциите
16. Прецизен контрол на механизма
17. Цялостно сглобяване на корпуса

Качествен контрол на работата
18. Водоустойчивост според спесификациите на модела
19. Сверяване на час и дата
20. Финален контрол на механизма и всички негови функции
21. Проверка на верижката и при нужда подмяна на патентите
22. Проверка на трансперантната закопчалка
23. Финална инспекция